Нашият патрон

Резултат с изображение за алеко константинов

АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

1863-1897

„Стой! Долу ръцете! Не досягай народа! Свали си шапката и се поклони на тоя измъчен страдалец, на този дълготърпелив мъченик, на тоя, който ти дава храна и живот, поклони се на българския народ!“