Състав

 

 

Ръководство:

Станимира Стоева – Директор
Георги Иванов – Заместник-директор по учебната дейност
Ася Донева – Заместник-директор по административно-стопанската дейност


Административен персонал:

Мария Балабанска-Стоянова – Технически секретар
Красимира Митева – Касиер-домакин


Педагогически съветник:


Педагогически състав:

Начален етап:

Мария-Светослава Бориславова
Петя Иванова
Златинка Бонева
Таня Йорданова
Велина Николова
Диляна Колова
Емилия Седевчова
Антоанета Иванова
Диана Георгиева

Български език и литература:
Кристиана Тодорова
Мариела Николова

Математика и информатика:
Мариянка Тинкова
Галина Каракашева
Снежанка Ченкова
Десислава Грозева

Английски език:
Даниела Петрова
Йорданка Станева
Марин Савов
Елена Гинева

Немски език:
Мария Нанева

Природни науки:
Емилия Манолова – старши учител биология и човекът и природата

История и цивилизация и философски цикъл:
Елена Доникян
Виолета Кирилова

География и икономика:
Здравка Топчева

Икономически дисциплини:
Ася Донева

Музика:
Николай Николаев
Екатерина Костадинова-Иванова

ГЦОУД:
Ростислава Димова
Невенка Яначкова
Станислава Дюлгерова
Ана Митова
Даниела Юрукова
Петя Георгиева
Калинка Кирова
Марияна Христова

Изобразително изкуство и технологии:
Ирена Георгиева

Физическо възпитание и спорт:
Рени Делчева
Иван Стоянов
Катя Бахчеванска

Логопеди и ресурсни учители:
Мария Нанева – логопед
Боряна Траянова – ресурсен учител
Цветелина Максимова – ресурсен учител