Състав

 

 

Ръководство:

Екатерина Костадинова – Директор
Георги Иванов – Заместник-директор по учебната дейност


Административен персонал:

Мария Балабанска-Стоянова – Технически секретар


Училищен психолог:

д-р Таня Илиева


Педагогически състав:

Начален етап:

Мария-Светослава Пекова
Елизабет Тончева
Петя Иванова
Златинка Бонева
Велина Николова
Диляна Колова
Емилия Седевчова
Диана Георгиева

Български език и литература:
Мариела Николова
Светлана Апостолова
Радка Атанасова

Математика и информатика:
Мариянка Тинкова
Галина Каракашева
Снежанка Ченкова
Десислава Грозева

Английски език:
Даниела Петрова
Йорданка Станева
Марин Савов
Светлана Костадинова

Немски език:
Мария Нанева

Природни науки:
Емилия Манолова
Марияна Христова

История и цивилизации и философски цикъл:
Виолета Кирилова
Александър Петров

География и икономика:
Здравка Топчева

Музика:

ГЦОУД:
Ростислава Димова
Невенка Яначкова
Станислава Дюлгерова
Ана Митова
Ваня Георгиева
Севастияна Борисова

Изобразително изкуство и технологии:
Ирена Георгиева

Физическо възпитание и спорт:
Рени Делчева
Кристиан Христов
Катя Бахчеванска

Логопеди и ресурсни учители:
Мария Нанева – логопед
Боряна Траянова – ресурсен учител
Севдалина Стефанова – ресурсен учител
Ирена Василева – ресурсен учител