Осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически и непедагогически специалисти на безплатна телефонна линия

Уважаеми родители и ученици

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-41056/13.12.2021 г. относно осигурена психологическа подкрепа в създалата се ситуация с COVID-19 на деца, ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал и родители, Ви уведомявам, че РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Приложено предоставяме График за дежурства на психолози за осигуряване на психологическа подкрепа на безплатна телефонна линия

График за дежурства на психолози за осигуряване на психологическа подкрепа на безплатна телефонна линия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *