Posts by admin

ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИЯ УЧЕБЕН ПРОЦЕС!

ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИЯ УЧЕБЕН ПРОЦЕС!

Уважаеми родители и ученици, Във връзка с големия брой болни учители и ученици и карантинираните в резултат на това паралелки,...

Карантиниране на паралелка

Карантиниране на паралелка

Поради регистриран случай на ученик с КОВИД-19, считано от 17.01.2022г. до 21.01.2022г. вкл., учениците от IIБ клас преминават на обучение...

Карантиниране на паралелка

Карантиниране на паралелка

Поради регистриран случай на ученик с КОВИД-19, считано от 17.01.2022г. до 21.01.2022г. вкл., учениците от IА клас преминават на обучение...

Карантиниране на паралелка

Карантиниране на паралелка

Поради регистриран случай на ученик с КОВИД-19, считано от 17.01.2022г. до 21.01.2022г. вкл., учениците от VА клас преминават на обучение...

Карантиниране на паралелка

Карантиниране на паралелка

Уважаеми родители и ученици, Поради установен случай на заразен с КОВИД 19 учител, учениците от IXА клас се поставят под...

Карантиниране на паралелка

Карантиниране на паралелка

Уважаеми родители и ученици, Поради регистриран случай на ученик с КОВИД-19, считано от 11.01.2022г. до 17.01.2022г. вкл., учениците от VIIА...

Край на зимната ваканция

Край на зимната ваканция

Уважаеми родители и ученици, Приемете поздравления за настъпването на Новата 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ година! Училищното ръководство и педагогическият състав на 28. СУ...

Честито Рождество Христово и щастлива Нова година!

Честито Рождество Христово и щастлива Нова година!

По случай настъпващите празници учителите по физическо възпитание и спорт, госпожа Рени Делчева и госпожа Катя Бахчеванска, както и нашите...

Осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически и непедагогически специалисти на безплатна телефонна линия

Осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически и непедагогически специалисти на безплатна телефонна линия

Уважаеми родители и ученици Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-41056/13.12.2021 г. относно осигурена психологическа подкрепа в създалата...

Актуална информация за присъствените занятия

Актуална информация за присъствените занятия

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, От утре, 08.12.2021г. към присъствени занятия се връщат и учениците от IXА клас на 28. СУ....